Soraka

Soraka Rün

Yıldız Çocuk

Sup Mid Adc Top

Targon Dağı'nın ötesindeki semavi boyutlardan gelen bir gezgin olan Soraka, ölümlü ırkları kendi şiddet içgüdülerinden korumak için ölümsüzlüğünü feda etti. Tanıştığı herkese insaf ve merhamet aşılamak en büyük isteği ve ona zarar vermeye çalışanları bile iyileştirmekten geri durmuyor. Soraka bu dünyada tanık olduğu bütün zorluklara rağmen, Runeterra insanlarının henüz gerçek potansiyellerine ulaşamadıklarını düşünüyor.

Soraka Dostun olduğunda

  • Etkili iyileştirme özelliği ile grubunu ileriye taşıyan Soraka, savaşta güçlü bir takım arkadaşıdır.
  • Haritanın başka köşelerinden Dilek'i kullanarak takım arkadaşlarını ölümcül durumlardan kurtarabilirsin.
  • Ekinoks, rakipleri uzakta tutmada oldukça güçlü bir alan hakimiyeti yöntemi olarak kullanılabilir.

Soraka Düşmanın olduğunda

  • Takım arkadaşlarını iyileştirmek için cephe hattına yaklaştığında, saldırını Soraka'ya odakla.
  • Soraka, taciz etmek için Ekinoks kullanırsa, bu yeteneğin uzun bekleme süresini kendi lehine kullan.
  • Soraka'ya odaklanmak, iyileştirmekte olduğu takım arkadaşına odaklanmaktan daha kolaydır.