Vel'Koz

Vel'Koz Rün

Hiçlik'in Gözü

Sup Mid

Vel'Koz'un Runeterra'da ortaya çıkan ilk Hiçlik yaratığı olup olmadığı belirsiz; ancak onunki kadar acımasız ve kurnaz bir bilincin asla görülmediği bir gerçek. Akrabaları çevrelerindeki her şeyi yutmak veya kirletmek istese de o, fiziksel âlemi ve burada yaşayan garip, savaşçı varlıkları Hiçlik'in faydalanabileceği zayıflıklar bulabilmek amacıyla dikkatle incelemeyi seçiyor. Ancak Vel'Koz pasif bir gözlemciden çok daha fazlası ve karşısına çıkan tehditlere ölümcül plazmasını kullanarak veya gerektiğinde dünyanın düzenini altüst ederek yanıt veriyor.

Vel'Koz Dostun olduğunda

  • Koridorda ilerlerken, minyonları temizlemek için Hiçlik'e Açılan Yarık kullanarak, bir yandan rakibinin üzerinde Organik Yapıbozum yükleri biriktir. Devamında diğer yeteneklerini kullanabilirsin.
  • Her ne kadar zor da olsa, Plazma Ayrışması'nı çaprazlamasına atmak ve azami menzildeyken bölmek, ilk atışın menzili dışında kalan rakiplere de vurabilmeni sağlar.
  • Yaşam Formu Parçalama Şuası'nı kullanırken zamanlamaya özen göster. Bu büyüyü engelleyebilecek yeteneklere sahip pek çok şampiyon var.

Vel'Koz Düşmanın olduğunda

  • Vel'Koz, kendi haline bırakıldığında savaşlarda son derece tehlikelidir. Geç olmadan onu alt etmeye odaklan.
  • Vel'Koz'un hareket kabiliyeti çok yüksek değildir ve baskınlara karşı zayıftır.
  • Yaşam Formu Parçalama Şuası; sersemletme, susturma ve savurma aracılığı ile engellenebilir.